مطالب جالب و خواندنی : تصاویر پلیس زن در سراسر جهان را ببینید

 

همیشه وقتی حرف از پلیس می شود به دیدن تصاویر مرد های قوی هیکل و درشت اندام با چهره هایی گزنده و خشن عادت داریم ولی کمتر پس می آید که تصاویر پلیس زن را ببینیم مخصوصا اینکه در سراسر دنیا باشند. با بیشتاو در ادامه برای مشاهده تصاویر پلیس زن در برخی کشورهای دنیا همراه باشید.

در سطح بین الملل از حضور زنان در خدمت نیروهای ارتشی و پلیس بیش از یک قرن می گذرد. با این حال طبق آمارهای موجود، زنان پلیس چیزی حدود ۲ درصد پلیس های دنیا را تشکیل می دهند. بجز آفریقای جنوبی که نسبت مشارکت زنان در نیروهای پلیس با مردان ۲۹ درصد است.

قابل توجه اینکه زنان ارتشی طی مراحل و آموزش های ویژه نظامی، از آمادگی و توانایی های بخصوصی برخوردارند و همانند نیروهای مرد ارتش توانایی انجام ماموریت های خطیر و بسیار حساس را دارند.

این نیروها بر اساس توانایی های فیزیکی از بین نیروهای عادی گلچین شده و پس از آموزش ها و آزمون های سخت به خدمت نیروهای ارتش هر کشور در می آیند.

مطالب جالب و خواندنی : پلیس زن اندونزی

تصاویر پلیس زن در سراسر جهان را ببینید

تصاویر پلیس زن در سراسر جهان را ببینید

مطالب جالب و خواندنی : پلیس زن اتریش

تصاویر پلیس زن در سراسر جهان را ببینید

مطالب جالب و خواندنی : پلیس زن آلمان

تصاویر پلیس زن در سراسر جهان را ببینید

تصاویر پلیس زن در سراسر جهان را ببینید

مطالب جالب و خواندنی : تصاویر پلیس زن روسیه

تصاویر پلیس زن در سراسر جهان را ببینید

تصاویر پلیس زن در سراسر جهان را ببینید

مطالب جالب و خواندنی : پلیس زن انگلستان

تصاویر پلیس زن در سراسر جهان را ببینید

مطالب جالب و خواندنی : عکس های پلیس زن یونان

تصاویر پلیس زن در سراسر جهان را ببینید

مطالب جالب و خواندنی : پلیس زن ایالات متحده

تصاویر پلیس زن در سراسر جهان را ببینید 

تصاویر پلیس زن در سراسر جهان را ببینید

مطالب جالب و خواندنی : عکس پلیس زن چین

تصاویر پلیس زن در سراسر جهان را ببینید

مطالب جالب و خواندنی : پلیس های زن اوکراین

تصاویر پلیس زن در سراسر جهان را ببینید

مطالب جالب و خواندنی : پلیس زن عراق

تصاویر پلیس زن در سراسر جهان را ببینید

مطالب جالب و خواندنی : پلیس زن اسرائيل

تصاویر پلیس زن در سراسر جهان را ببینید

مطالب جالب و خواندنی : پلیس زن هلند

تصاویر پلیس زن در سراسر جهان را ببینید

مطالب جالب و خواندنی : پلیس زن مالزی

تصاویر پلیس زن در سراسر جهان را ببینید

مطالب جالب و خواندنی : پلیس زن لهستان

تصاویر پلیس زن در سراسر جهان را ببینید

مطالب جالب و خواندنی : پلیس زن الجزایر

تصاویر پلیس زن در سراسر جهان را ببینید

مطالب جالب و خواندنی : پلیس زن مکزیک

تصاویر پلیس زن در سراسر جهان را ببینید