رابطه زناشویی

با این اعداد جنسی آشنا شوید

آشنایی با اعداد جنسی آشنایی با اعداد جنسی اعداد اندام های جنسی مردانه ۱٫ آلت تناسلی مردان در هنگام نعوظ ۱۲ تا  ۱۸ سانتیمتر طول دارد و با زاویه ای حدود ۱۵ درجه رو به بالا است. ۲٫ اندازه آلت تناسلی در حالت شل و خوابیده ۷ تا ۱۰ سانتی بیشتر بخوانید...

توسط admin، قبل