رابطه زناشویی

این مشکلات جنسی و رفتاری در ابتدای ازدواج طبیعی هستند

مشکلات طبیعی در ابتدای ازدواج : اگر تا سه ماه نخست از آغاز فعالیت جنسی این مشکلات را دارید طبیعی است زود انزالی در مردان راهکار : افزایش تعداد دفعات نزدیکی در هفته و کم کردن فاصله بین دو رابطه جنسی  ارگاسم نشدن زنان راهکار : رابطه جنسی نیاز به بیشتر بخوانید...

توسط admin، قبل